Udržitelné bydlení

EPD pro výrobky EJOT

Co je EPD?

Environmentální prohlášení o výrobku (známé také pod anglickou zkratkou EPD) je environmentální prohlášení typu III. Poskytuje kvantifikovatelné a environmentálně související informace o biografii produktu nebo služby, aby bylo možné porovnat výrobky a služby stejného určení. EPD je založeno na nezávisle řízených datech z environmentálních auditů, analýzy inventáře životního cyklu nebo informačních modulů v souladu s řadou norem ISO 14040.

Proč potřebujeme EPD?

Environmentální prohlášení o výrobku tvoří základ dat pro hodnocení ekologických staveb podle EN 15978 (udržitelnost budov - hodnocení kvality budov souvisejících s životním prostředím - způsoby výpočtu).
Environmentální prohlášení o výrobku jsou založena na mezinárodních normách (ISO 14025, ISO 14040 ff), stejně jako na evropské EN 15804, a jsou proto mezinárodně odsouhlaseny. Jsou vhodné jako důkaz environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek. Environmentální prohlášení o výrobku nabízí relevantní datovou základnu pro zobrazení environmentálních vlastností výrobku v marketingu nebo prodeji.

Vaše výhoda

EJOT je prvním výrobcem upevňovacích výrobků, který může toto environmentální prohlášení typu III ověřit pro celý svůj sortiment. V oblasti plochých střech, větraných fasád a ETICS tyto výrobky s EPD již nějakou dobu existují. V oblasti opláštění, resp. v sortimentu ocelových, nerezových a dvoukomponentních šroubů je EJOT průkopníkem.
To znamená, že poprvé můžete pomocí těchto hodnocení životního cyklu vytvořit systematickou a standardizovanou datovou základnu pro hodnocení vaší budovy. Ta je vytvořena v „jako stavebnice“ z prohlášení na jednotlivé stavebních výrobky, jakož i dalších ekologických hodnocení. Analýza životního cyklu bere v úvahu celou životnost budovy, fázi výstavby, fázi užívání, stržení a likvidaci. Lze tak prezentovat přínos různých stavebních výrobků pro energetickou účinnost nebo jiné aspekty udržitelného řízení budov. To může být vyžadováno například DGNB (DGNB Material Declaration List).
EPD-Logo