EJOT® Approval tool 

Rychlé a snadné vyhledání příslušných schválení

Approval tool je databáze aktuálních evropských technických posouzení ETA-10/0200 a ETA-13/0177 a národního schválení Z-14.1-4.

Výběr konkrétních aplikací určuje příslušné schválené spojovací prvky. Současně jsou uživateli poskytnuty odpovídající hodnoty schválení, jako je charakteristická pevnost v tahu a příčná únosnost, jakož i příslušný přídavný list schválení.

Rychle a snadno porovnejte různé produkty EJOT pro vybranou aplikaci a vyberte si optimální spojovací prvek. Přijímací asistent je k dispozici v němčině a angličtině. Jazyk lze v programu snadno změnit.
Výhody
 
  • Snadné použití
  • Fotorealistické znázornění případů použití
  • Čtení odhadovaných časů příjezdu pro každého
  • Dva kroky ke správnému investičnímu listu

Stáhněte si software nyní zdarma!

Download the software

Please fill in the following form and confirm your data with click on the button. Subsequently you can download the software.

Would you like to download the free software Approval assistant? Please confirm.