1. Home
 2. Spojovací technika
 3. Výrobky
 4. TORX® / TORX PLUS®

TORX® / TORX PLUS®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Standardní velikosti pro vnitřní drážky: T3 - T40. 3IP - 40IP
  • Vhodný pro šrouby s vnějším průměrem závitu 1,0 až 10,0 mm
  • Efektivní přenost vysokých kroutících momentů
  • Svislé plochy drážky eliminující Cam-Out efekt
  • Menší měrný tlak a tudíž menší opotřebení nástoje
  • Dostupný jako vnitřní či vnější drážka
  • Dostupný jako bezpečnostní drážka (Tamper Resistant)

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

TORX®

TORX® profil odpovídá normě ISO 10664 "Vnitřní hexalobulár pro šrouby". Je schopen přenášet vysoké kroutící momenty. Díky svisle probíhajícím plochám drážky není při utahování potřeba zvýšená přítlačná síla a drážka nevykazuje žádné vytlačovací síly (cam-out, viz. také axiální síla). Proto lze pro rychlé upevnění použít akušroubováky s vysokými kroutícími momenty bez poškození vnitřního profilu. Další výhoda profilu TORX® spočívá v tom, že točivé síly nepůsobí bodově na rozích, ale středově a plošně na bocích jednotlivých zubů. Tím je systém daleko méně náchylný k opotřebování. Obzvláště vhodný je systém TORX® vhodný pro montážní roboty v automatizované výrobě. Pneumaticky či elektricky poháněné šroubováky by měly disponovat nastavitelným kroutícím momentem, aby mohlo být eliminováno překroucení šroubu a tím i poškození závitu. K dostání jsou jak vnitřní, tak vnější drážky TORX®. Písmeno T označuje TORX® s vnitřním a písmeno E (External) TORX® s vnějším profilem. Velikosti nástrojů pro TORX byly určeny nahodile.

TORX PLUS®

TORX PLUS® představuje další vývoj systému TORX®. K dostání jsou jak vnitřní, tak vnější drážky TORX PLUS®. IP (Internal Plus) označuje TORX PLUS® s vnitřním a EP (External Plus) TORX PLUS® s vnějším profilem. Velikosti nástrojů pro TORX PLUS® byly určeny nahodile. Systém TORX PLUS® je k dostání také s funkcí AUTOSERT® . AUTOSERT® sestává ze složených naváděcích "ramp", které umožňují navedení bitu do drážky i při vysokých otáčkách. TORX PLUS® / AUTOSERT® je v EJOT normá standardní drážkou pro EJOT DELTA PT® a ALtracs® Plus šrouby.


TORX®, TORX PLUS® and AUTOSERT® are registered trademarks of Acument Intellectual Properties LLC.