top

Applitec – aplikační laboratoř

Datum: 16.04.2015

EJOT CZ nabízí svým zákazníkům v rámci technické podpory možnost vyšetření momentů šroubových spojů a na základě analýzy momentových křivek navrhnout optimální nastavení procesu.

 Ve fázi vývoje umožňuje tato analýza optimalizovat nejen design spojovaných dílů, ale i samotného šroubu a ve spolupráci se zákazníkem takto nabízet řešení šitá přímo na míru. Při sériové výrobě slouží k rychlému nalezení případného problému a jeho odstranění. V případě potřeby je možné díky mobilitě zařízení provést měření přímo u zákazníka.

Výsledky měření jsou následně zpracovány  do přehledné zprávy v požadované jazykové verzi (A, N, Č), kterou náš zástupce osobně prezentuje zákazníkovi.

Všechny tyto služby jsou pro naše zákazníky poskytovány zdarma.

Aplitec_EJOT CZ