top

Spojovací prvky pro průmysl

Vylehčené pevnostní spoje
EJOT vyvíjí řešení pro lehké konstrukce Jednu z možností podpory rozdílných konceptů lehkých konstrukcí v oblasti přímého šroubování do termoplastů nabízí EJOT v podobě šroubu „DELTA PT“ z oceli, hlin…
Applitec – aplikační laboratoř
EJOT CZ nabízí svým zákazníkům v rámci technické podpory možnost vyšetření momentů šroubových spojů a na základě analýzy momentových křivek navrhnout optimální nastavení procesu. Ve fázi vývoje umo…
Komplexní prvky pro individuální řešení
Synergické výrobky Výrobky EJOSYST® jsou založené na specifických kompetencích šroubárenské výroby a zpracování plastů EJOT – nesou tak v sobě Know-how obou oblastí. Součásti popř. sestavy jsou napřík…
Strana 1/1