top

Předsazená montáž otvorových výplní

Předsazená montáž oken a dveří EJOT-COMPACFOAM

EJOT-COMPACFOAM je ucelený systém předsazené montáže, který zcela řeší požadavky na připojovací spáru.

Vnitřní folie zabezpečí vzduchotěsnost a parotěsnost napojení otvorové výplně na konstrukci stěny. Předsazené upevnění E-C vyhoví požadavku na těsnost obálky budovy a brání vniknutí vlhkosti ve formě vodních par do konstrukce.

Volitelné použití exteriérové fólie  zcela překrývající obvodový rám předsazení zajisti dokonalou těsnost proti hnané dešťové vodě i v období, kdy ještě není realizováno vnější zateplení. U nezakryté venkovní fólie je zaručená odolnost proti UV záření na 6 měsíců. Folie zajistí spolehlivé odvětrání případné vlhkosti z konstrukce.

Délková dilatace rámu výplně působí buď do volného prostoru a není ji nijak bráněno, nebo proti upevňovacím bodům, případně podélně s upevňovacími body a v takových případech je kompenzována jejich pružnosti.

Materiál upevňovacích bodů i pomocné konstrukce má stejné izolační vlastnosti jako tepelná izolace stěny.

Vlastní hmotnost okna, případně vnesena hmotnost působící na rám, je přenesena na stěnu pomoci parapetních upevňovacích bodů.

Okna a dveře k úrovni čisté podlahy jsou umístěny na prahových upevňovacích bodech a na podkladních izolačních prahových hranolech předsazených před základovou desku. Stavitelné konzole umožňují upevnit dveře a okna k úrovni podlahy i při rozdílu mezi čistou podlahou a základovou deskou (tloušťkou teplené izolace v podlaze) vice jak 300 mm.

Pohybu otvorové výplně do stran brání stranové upevňovací body, umístěné vždy tak, aby zachytávaly reakce od okenních křídel, případně posuvných dveří. Účinky od zatíženi větrem přenášejí na ostění plechové kotvy umožňující namáhaní na vzpěr i tah (sání i tlak větru).

Více informací naleznete na speciálním webu www.predsazenamontazoken.cz