top

Otázky a odpovědi

Návod na stanovení hodnot pro výpočet mechanického upevnění podle zjednodušeného návrhu podle ČSN 73 2902 neleznete zde.
Často jsme dotazování, kolik hmoždinek pro upevnění ETICS má být na zateplovaném objektu použito. Podobné dotazy nebo přímo požadavky na návrh kotvení ETICS dostávají i dodavatelé zateplovacích systém…
Současně s Vaší objednávkou nám zašlete Váš „Výpis z obchodního rejstříku“ nebo „Živnostenský list“ a doplňte jej o DIČ.
Zašlete nám objednávku na faxové číslo 323 637 820. Pokud Vaši objednávku obdržíme do 11 hodin a Vámi objednaný materiál bude ve skladu v Říčanech, pak následující den do 15 hodin (případně za příplat…
Technologie výroby těchto šroubů je náročná. Jedná se o šrouby z dvojí oceli, jejichž vrtací špička a náběh závitu je ze zušlechtěné uhlíkové oceli a zbytek je z nerezové oceli. Díky této kombinaci je…
Při používání spojovacího materiálu na doporučujeme dodržovat následující zásady: pro upevnění dílů, které nebudou po dokončení ve styku s vnějším prostředím je možno použít spojovací materiál z pozin…
Strana 1/1