top

Řešení prostupů - manžety, pásy

Pokyny pro montáž:


Prostup plechem (vystřihnout otvor).


Přizpůsobit manžetu průměru potrubí.

Vytvarovat manžetu co nejpřesněji podle trapézového plechu a tento označit.


Nanést těsnící hmotu.

Manžetu přitlačit co nejtěsněji na trapézový plech.


Upevnit Manžetu pomocí šroubů COLOR-DRILL nebo nýtů BULB-TITE. Rozteč šroubů max. 50 mm.

DEKSTRIPTM FLASHING – postup práce pro čtyřhranný prostup:

  1. Změřte prostup a přidejte 300 mm na každou stranu pro přesahy na rozích. Naznačte si vodící čáru na potrubí ne výše než 50 mm od dolní vlny plechu. Tím je určená i čára vnějšího upevnění – získáte přiložením STRIP-u. Pokud je potřeba, uzpůsobte délku stran STRIP-u jejím postupným protažením ještě před upevněním. Protažení provádějte centimetr po centimetru pásu pouze v místech, kde je to potřeba - ne celý pás najednou!!!. Po natažení – max. o 25% STRIP zůstane v nataženém stavu – nezkrátí se.

  2. Naneste tmel na potrubí i plech a upevněte šrouby (min hlava 10 mm) na nejníže položené straně prostupu. Na plechu tak, aby rohy zatím zůstaly volné a aby nevznikaly otvory mezi STRIP-em a plechem zejména v místech kde se dolní vlna zvedá nahoru – rohy jsou kritickým místem – šrouby umístěte na obou stranách dolní vlny co nejblíže do rohů.

  3. Stejně upevněte STRIP na straně bližší hřebenu, rohy opět nechte volné. Upevněte boční STRIP-y a zasuňte pásy pod sebe tak, aby voda stékala vždy z horního na dolní. Vytvaruje takový tvar, který nejlépe umožňuje odtékání vody.

  4. Odstřihněte přečnívající části STRIP-u a po aplikaci tmele upevněte rohy. Pro části STRIP-u bez výztuh upevňujte přes dodaný hliníkový pásek. Horní obvod spoje dotěsněte tmelem a uhlaďte, aby prostup měl profesionální vzhled.

Pokud prostup vyžaduje, aby na horní straně (blíže hřebenu) byl zajištěn plochý tvar pro dobrý odvod vody, je potřeba odstranit min 100 mm plechu od prostupu (směrem k hřebenu), což umožní STRIP-u vytvořit rovnou plochu pro odvod vody. Kde je potřeba, doporučujeme zpevnit plech výměnou.

Dodávaný TMEL: EJOPLAST v 80 ml nebo 310 ml

Dodávané šrouby: EJOT COLORDRILL s plastovou hlavou a těsnící podložkou, samovrtné

   zpět

Více o upevnění opláštění