top

Systémová plochá střecha

 

Syst mov  ploch  st echa_logo

Sdružení výrobců pro ploché střechy bylo založeno za účelem přispět ke zkvalitnění přípravy a realizace plochých střech na domácím trhu. S podporou všech zakládajících členů se tvoří systémově jednotný pohled na navrhování, pokládku všech vrstev a potřebných doplňků, kontrolu montáže a garanci plochých střech ve všech podstatných souvislostech a vzájemných vazbách jednotlivých komponent střešní skladby.

Tato dobrovolná iniciativa vznikla za účelem poskytnout komplexní, ale jednoduché a jednoznačné vodítko pro investory, uživatele, projektanty, realizátory, kontrolní osoby a studenty zejména tam, kde normy a instrukce končí a v situacích, kdy se nestačí nebo je příliš široké se řídit jen literou předpisů.

Pro podporu přípravy a realizace plochých střech byla členy sdružení zpracována technická brožura "SPstřecha - T, B, D", která poskytuje dostatečné vědomosti, fakta a specifikace potřebné pro kvalitní a kvalifikovaný návrh střech s ohledem na požadované tepelné, požární a akustické vlastnosti a potřebnou trvanlivost a životnost. Brožura uvádí doporučené montážní postupy, vymezuje technologické limity pokládky a potřeby servisu a údržby hotové střechy.

Sruzeni SPS

   zpět