top

Talířová šroubovací hmoždinka ejotherm® STR

Datum: 01.12.2004

Vliv rozdílné tepelně technické vlastnosti talířku hmoždinky vůči izolantu může vést k pozdějšímu vykreslování hmoždinek na povrchu fasády zateplovacího systému. Talířová hmoždinka ejotherm® STR spolu se speciálně vyvinutou technologií montáže tento problém dokáže eliminovat.

Princip montáže univerzálních šroubovacích hmoždinek ejotherm® STR navíc dovoluje hmoždinku ukotvit rychleji než je to u běžných šroubovacích hmoždinek obvyklé. Velkým přínosem je zejména 25 mm dlouhá kotevní část, kterou můžeme kotvit do plných i dutinových stavebních materiálů.

1) 2)
3) 4)

PRINCIP:
Talířek hmoždinky je zapuštěn v tepelné izolaci. K zapuštění hmoždinky dochází během montáže, kdy je izolant po obvodu talíře hmoždinky naříznut a následně hmoždinkou stlačen o cca 20 mm. Zahloubená hmoždinka vytvoří válcový otvor do nějž je následně zamáčknutá zátka ze stejného materiálu jako je izolant. Zátky jsou dodávány s hmoždinkami ejotherm® STR a to z polystyrenu nebo minerální vaty.

Následně po montáži hmoždinky je dosaženo rovné plochy izolantu, kde není nutné stěrkovat zahloubení způsobená hmoždinkami zapuštěnými do izolantu. Tepelně technické vlastnosti materiálu pod povrchem vnější vrstvy zateplovacího systému jsou na celé ploše stejné a ani po dlouhé době nedojde k vykreslení talířků hmoždinek na fasádě.

Označení talířových hmoždinek s Evropským technickým osvědčením ETA. Hmoždinky ejotherm® STR , ejotherm® ST jsou šroubovací hmoždinky zkoušené podle metodiky ETAG č. 014 k upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkovou vrstvou do betonu a zdiva.