top

Sdružení výrobců pro ploché střechy

Datum: 18.04.2013

V roce 2012 se spojilo několik výrobců a dodavatelů výrobků pro ploché střechy a vytvořilo sdružení, jehož je společnost EJOT CZ spoluzakládajícím členem. Dále jsou členy sdružení společnosti

Axter  - výrobce asfaltových hydroizolačních pásů

Fatra  - výrobce hydroizolačních fólií

Puren - výrobce PIR izolací

ROCKWOOL - výrobce teplených izolací

TOPWET - výrobce odvodnění plochých střech

Hlavním cílem sdružení je zkvalitnění přípravy i samotné realizace plochých střech. Členové sdružení společně vytvořili jednotný postup při navrhování a pokládce kompletního střešního souvrství a potřebných doplňků, kontrole montáže a poskytování záruk.

Manuál je zpracován ve všech podstatných souvislostech a vzájemných vazbách všech jednotlivých částí střešní skladby s ohledem na požadované tepelné, požární a akustické vlastnosti a potřebnou trvanlivost a životnost a poskytuje komplexní, ale jednoduché a jednoznačné vodítko pro investory, uživatele, projektanty, realizátory, kontrolní osoby a studenty zejména tam, kde zákony, normy a předpisy stav dále neřeší nebo jsou příliš nejednoznačné. Uvádí doporučené montážní postupy, vymezuje technologické limity pokládky a potřeby servisu a údržby hotové střechy.

Na základě výrobků jednotlivých členů a jejich technické specifikace byla vytvořena systémová plochá střecha pod názvem SPstřecha-T, na kterou vydal TZÚS výrobkový certifikát č. 010-31115.