top

Ohlédnutí s hrdostí

Datum: 10.10.2004

EJOT CZ slavil 10ti leté výročí činnosti

Dne 2. srpna 1994 byla založena pobočka EJOT Gruppe v České republice pro rozšíření obchodních aktivit na českém a slovenském trhu. Není pochyb o tom, že 10ti leté výročí je vždy dobrý důvod k oslavě.

Kvalita výrobků, pozitivní vliv německého trhu a v neposlední řadě úspěšná činnost pracovníků společnosti EJOT CZ pomohly dosáhnout EJOT CZ dnešního postavení leadera českého trhu téměř ve všech svých obchodních aktivitách, tedy v upevňovacích prvcích pro střechy a pláště, ploché střechy, hmoždinkách pro WDVS a v okenních šroubech.

U příležitosti jubilea společnosti se, v nedaleké blízkosti sídla společnosti EJOT CZ v Průhonicích u Prahy v příjemném prostředí kongresového centra FLORET, konala oslava za účasti zástupců nejvýznamnějších obchodních partnerů, hostů z vedení EJOT a všech zaměstnanců společnosti EJOT v České republice. Z původně pozvaných 370 hostů se jich akce nakonec zúčastnilo asi 180. Nejvzácnějším hostem byl muž, bez kterého by určitě nevznikla nejen pobočka v české republice, ale bez kterého by nebyl ani EJOT, pan Heinz Werner Kocherscheidt.

Úvod oslav jubileí slouží obvykle pro ohlédnutí se za uplynulými lety a bilancování. Tohoto úvodu se ujal jednatel společnosti EJOT CZ pan Pavel Sniegon, který v rozhovoru s moderátorkou večera pohovořil krátce o vývoji společnosti na českém trhu, o skromných začátcích v pronajatých prostorách v Praze – Jinonicích i současném sídle u nejfrekventovanější dálnice v České republice Praha - Brno, o sortimentu společnosti a jeho postupném rozšiřování. Na závěr poděkoval zákazníkům společnosti EJOT CZ, bez kterých by nebylo možné dosáhnout takových úspěchů.

Poté byl na podium pozván pan Heinz W. Kocherscheidt, který za volného simultánního překladu pana Sniegona představil společnost EJOT. Uvedl mnoho zajímavých skutečností o vzniku a počátečním vývoji společnosti v Německu, o lidech, kteří se podíleli na vývoji upevňovací techniky, která se později nejvíce zasloužila o prudký rozkvět společnosti a o hodnotě a významu spolupracovníků pro rozvoj podniku.

Na závěr oficiální části paní Kocherscheidt zkušeným řezem rozkrojila jeden ze dvou narozeninových EJOT-dortů a přestřihla tím symbolicky pásku do dalšího desetiletí firmy EJOT v České republice.

Po bohatém rautu k dobré atmosféře kromě reprodukované hudby přispívala velkou měrou jazzová zpěvačka Yvonne Sanchez se svou skupinou.

Děkujeme všem, kteří se na této oslavě podíleli, jak na straně hostů, tak i organizátorů.

Pan a paní Kocherscheidt s jednatelem EJOT CZ Pavlem Sniegonem Pan Sniegon  pan Kocherscheidt a moderátorka večera při uvítacím ceremoniálu
Rozkrojení narozeninového dortu Vystoupení Yvonne Sanchez