top

Nová hmoždinka ejotherm

Datum: 03.01.2007

Pro stavební sezónu 2007 bude k dispozici nová zatloukací talířová hmoždinka ejotherm NTK U s evropským technickým schválením ETA (ETA 07/0026 v lednu 2007).

Jak je u nových hmoždinek EJOT obvyklé, a ani skupina hmoždinek ejotherm v tom není výjimkou, přináší i NTK U několik revolučních novinek. Jednou z nich je „plovoucí“ talíř hmoždinky pro jeho snazší zapuštění do izolantu bez rizika deformace dříku hmoždinky. Hmoždinka je vyráběna konvenčně, tak jako ostatní talířové hmoždinky, kde talířek i dřík tvoří jeden díl. U této hmoždinky je po vylisování zařazena ještě jedna operace a to odsoustružení části matriálu v místě přechodu talířku a dříku. Při zatloukání plastového trnu do kotevní části se v poslední fázi talířek uvolní a tažen trnem se posune po dříku níže a současně je zapuštěn do izolace.

Kotevní část hmoždinky je také nová. Aby se minimalizovaly síly potřebné na roztažení kotevní části a současně se dosáhlo v materiálech, do kterých je hmoždinka určena, dostatečných parametrů pro spolehlivé mechanické upevnění zateplovacích systémů, se kotevní část skládá ze čtyř paralelně se rozevírajících segmentů. Celková délka kotevní části je 40 mm pro základní materiály A, B, a C podle klasifikace ETAG 014. Tyto novinky mají jediný účel. Naplnit základní podmínky zadání hmoždinek EJOT: vysoká přenášená zatížení, snadná a spolehlivá montáž a funkční spolehlivost.

Hmoždinka NKT U