top

III. Ročník celostátní konference Regenerace panelové výstavby

Datum: 19.12.2007

Ve dnech 11. a 12. 12. 2007 proběhl v KC Aldis v Hradci Králové již III. Ročník celostátní konference Regenerace panelové výstavby. V průběhu prvního dne konference vystoupil Ing. Jan Dvořák s příspěvkem Mechanické upevnění ETICS. V úvodu příspěvku shrnul jednotlivá zatížení ETICS a požadavky na mechanické kotvení v ETICS. Na to navázal informací o současném stavu legislativy na evropské úrovni tj. o řídícím pokynu pro evropské technické schválení ETAG 014 a ETA na plastové kotvy. Novinkou jsou v letošním roce schválené Technical Reports TR 025 určení bodového přestupu tepla plastových kotev pro upevnění ETICS a TR 026 Posouzení tuhosti talířku plastových kotev pro upevnění ETICS. V závěru příspěvku zazněla informace o nových požadavcích na Kritéria pro kvalitativní třídy ETICS a zkoušce pro důkaz způsobilosti montáže plastových kotev obsažené v těchto požadavcích a také o metodice pro navrhování mechanického upevnění Posouzení spolehlivosti připevnění ETICS .

Celý příspěvek Mechanické upevnění ETICS [PDF; 0,4 MB]