top

Hmoždinky ejotherm splňují podmínky kvalitativní třídy CZB

Datum: 13.11.2008

Koncem roku 2007 vydal Cech pro zateplování budov nová Kriteria pro kvalitativní třídy ETICS známé jako Kvalitativní třída A.

Na základě vývoje evropské legislativy a současné úrovně poznání v oblasti ETICS byly v Technických pravidlech CZB 05-2008 stanoveny některé nové požadavky na jednotlivé komponenty ETICS.

Nové požadavky jsou stanoveny také na mechanické kotvící prvky – hmoždinky, kde se zavádí zkouška spolehlivosti montáže. Principem této zkoušky je ověření správné funkce hmoždinky při montáži na stavbě i v zabudovaném stavu v ETICS.

První část zkoušky ověřuje montáž zatloukačích hmoždinek a podmínkách stavby, tj. montáž přes tepelnou izolaci s nutností zapuštění talířku pod povrch izolace pro základní materiály kategorie A a C, tedy beton a děrované stavební materiály.

Druhá část zkoušky sleduje a hodnotí chování hmoždinky (posuv v oblasti talíře) při zatížení osovou silou.

Zavedení této zkoušky, která je podle rakouské stavební normy ÖNORM B 6124 nutnou podmínkou použití mechanických kotvících prvků pro ETICS na stavbách v Rakousku, do Kriterií CZB bylo vyvoláno nedostatečným hodnocením hmoždinek podle ETAG 014. ETAG 014 předepisuje zkoušení hmoždinky pouze na vytažení z podkladu. Přitom už při pouhém posunu v oblasti talířku např. o 2 mm přestává hmoždinka v systému plnit svoji funkci. K takovému posuvu může dojít při silách mnohem menších, než je výtažná síla určující velikost charakteristické únosnosti hmoždinky.

Pro použití hmoždinek v ETICS podle Kvalitativních tříd je nutné předložit protokol autorizované zkušebny z výsledky zkoušek a s vyhověním kritériím pro hmoždinky v Kvalitativních třídách.

Hmoždinky ejotherm byly úspěšně odzkoušeny ve zkušebně MA-39 ve Vídni. Na základě výsledků těchto zkoušek lze použít hmoždinky ejotherm NT U a ejotherm NTK U do plných stavebních materiálů (základní materiály A a B podle ETAG 014) a hmoždinku ejotherm STR U do plných i děrovaných stavebních materiálů (A, B, C). Použití hmoždinky do ostatních základních stavebních materiálů (D a E) není zkouškou zjišťováno a není tedy ani nijak omezeno.

Nabízí se otázka, proč hmoždinky NT U a NTK U nelze v systémech podle Kvalitativních tříd požít do děrovaných stavebních materiálů, ač to podle příslušných ETA je možné?

Rozhodně to není proto. že by uvedené hmoždinky byly nekvalitní nebo měly nízké parametry výtažných sil. Důvodem je způsob montáže. Zatloukací hmoždinky obecně nemají v děrovaných materiálech vhodné vlastnosti pro splnění podmínek zkoušky spolehlivosti montáže.

Chování zatloukací hmoždinky v děrovaném stavebním materiálu je dobře vidět v krátké animaci zde.