top

ejotherm® STR U: jedinečná hmoždinka pro ETICS ještě univerzálněji použitelná

Datum: 21.02.2006
 
aktuality/hmozdnika_1
aktuality/hmozdnika_2
aktuality/hmozdnika_3
aktuality/hmozdnika_4
aktuality/hmozdnika_5

 
EJOT šroubovací hmoždinka pro téměř všechny případy použití

S patentovaným STR-principem vyvinul EJOT právě tak hospodárné jako spolehlivé řešení pro zapuštěnou montáž do izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech. Od roku 2004 disponuje hmoždinka ejotherm® STR U evropským technickým osvědčením (ETA). Význam hmoždinky spočívá v tom, že je zapouštěna do izolace současně při zašroubování bez významných vícenákladů a zakryta izolační zátkou.
 
Vedle tohoto rafinovaného řešení redukce tepelných mostů a prevence proti vykreslování hmoždinek, přesvědčuje hmoždinka také velmi širokým rozsahem použití:

Univerzální rozpěrná část jen 25 mm do betonu, plných i dutinových stavebních materiálů (kategorie použití A, B, C, D) zabezpečuje kratší délky hmoždinek a rychlou montáž. Současně se zvláště silně rozpírá. To zajišťuje vysoké charakteristické zatížení stejně jako bezproblémové zpracování také v horších podkladech – zkrátka nový rozměr spolehlivosti montáže a upevnění. 

V průběhu neustálého vývoje je nyní možná také alternativa použití s povrchovou montáží s talířem hmoždinky ležícím na izolaci uvažována zvláště pro kombinaci s přídavnými talíři. Vysoká pevnost talíře hmoždinky umožňuje vysoké hodnoty přítlaku talíře. Díky montáži zašroubováním lze dobře regulovat přítlak talíře, takže vznikne hladká plocha v rovině s povrchem izolantu. To zabraňuje rozdílné tloušťce armovací vrstvy a vyšší spotřebě materiálu.
Díky vynikajícím parametrům kotevní části hmoždinky bylo možné rozšířit použití i do pórobetonu (kategorie použití E) při prodloužení kotevní hloubky na 65 mm.

Volba hmoždinky je díky širokému rozsahu použití velmi jednoduchá: Tím se redukuje správný výběr hmoždinky v zásadě na určení potřebné délky hmoždinky. K dispozici je spektrum délek (do 295 mm) pokrývající tloušťky izolantů do 260 mm.

Pro zapuštěnou montáž je použit montážní nástavec STR-tool a v závěru je hmoždinka zakryta zátkou (z polystyrenu nebo minerální vaty). V opačném případě je hmoždinka normálně zašroubována s přídavným talířem a pro redukci tepelného mostu šroubu je zakryt malou zátkou z polystyrenu.

Univerzální použitelnost nové hmoždinky EJOT nabízí logistické a ekonomické výhody.  Plně totiž redukuje riziko špatného výběru hmoždinky. To často vede k problémům při montáži nebo až k selhání hmoždinek a má za následek zvýšené náklady za zastavení stavby, nutné náhradní dodávky nebo dokonce pozdější reklamace.

ejotherm® STR U lte obdržet pouze u systémových dodavatelů. Další informace včetně monosti stažení dokumentů ETA najdou zájemci na ww.ejot.cz.

Technické parametry:

Evropské osvědčení: ETA-04/0023
kategorie použití: A, B, C. D a E
délky: 115 – 295 mm
Kotevní délka:
- kategorie použití A,B,C,D
- kategorie použití E

25 mm
65 mm
Možnost kombinace s přídavnými talíři EJOT (při povrchové montáži): VT90, SBL 110 plus a SBL 140 plus